verktyg för att

förändra kultur

VAR? 

Samlingarna kommer att ordnas i Petruskyrkan i Helsingfors (Skogsbäcksvägen 15)

Processen är för team på 2-5 personer. Vi önskar att teamledaren och minst en annan medlem är de samma under den tvååriga processen. Det här garanterar kontinuitet och målmedveten utveckling. LC-samlingarna är intensiva och för bästa möjliga teamarbete rekommenderar vi inte större team än fem personer.

VEM?

PRIS?

LC-processen kostar 900€ per år, (450€/träff). I regel skickas en faktura efter varje gång, men i priset ingår själva processen, coaching, material samt mat och kaffe.
Vi är glada över att kunna ha en kvalitativ process med internationella talare och hoppas att ni ser värdet i att investera i församlingens framtid.