Samarbete

och team

LC-Arbetet är ekumeniskt och samfundsöverskridande – och passar för alla sammanhang som längtar efter att se gemenskaper växa och mogna. Processen passar bra både för de som redan hunnit en bit på vägen med förändring av församlingskulturen och för de som är i början av resan.
LC arbetet leds och förverkligas av Petrus församling i samarbete med nätverket Agenda1 (NOR) och Hengen Uudistus Kirkossamme ry. För mera info om Agenda1 besök: www.agenda1.no