vision

Learning Community är en coachingsprocess som hjälper gemenskaper att leva ut Jesus befallning att göra alla folk till Hans lärjungar. Under en resa på två år ger processen verktyg för att förändra kulturen från ordnande av verksamhet till liv i gemenskap, från rekrytering av frivilliga till utrustande av ledare, från bevarande till tillväxt och multiplikation. 

Hur ser

det ut?

I kärnan av en Learning Community är fyra närtillfällen för ledare och team av ledare under en tidsperiod på två år. 

En LC skiljer sig från de flesta konferenser genom att huvudfokuset är på er gemenskap och Guds kallelse för er. Processen varvar undervisning och coaching med team-tid där ni får tid att arbeta kring era största frågor. Undervisningen och coachingens mål är att skapa utrymme för nya tankar och nya lösningar att födas i team-processen. I undervisningen ser vi på hur Jesus undervisning och sätt att lärjungaträna kan forma vårt sätt att arbeta idag. Varje träff har ett eget tema där varje träff bygger på den föregående.
 

Gemensamt för träffarna är att vi alltid ställer dessa

tre frågor:

     

 

Var är vi? (Nuläget)

Vad skulle kunna hända? (Drömfas)
Vad kommer att hända? (Handlingsplan)

Varje närtillfälle leder till en handlingsplan för de kommande 6 månaderna där ni själva lägger upp era viktigaste målsättningar. Mellan träffarna förs coachingssamtal med teamledarna som hjälper er att förverkliga era planer och ger råd ifall problem dyker upp.

Tid inför Gud

Lika viktigt som själva processen är det som händer kring den. Gud har kallat oss att leva i gemenskap och under dagarna får vi chans att dela erfarenheter och insikter med andra team och växa och bli uppmuntrade av hur andra sett Gud arbete. Stunderna som delas över måltider eller under gemenskapskvällarna är ofta de stunder där Gud får förmedla uppmuntran eller nyckleinsikter via gemenskapen.

Jesus har sagt att han ska bygga sin kyrka och därför är varje process byggd  kring tid inför Honom i bön, lovsång och genom ordet. 

se kommande LC